22 Mayıs 2009

ÇALIŞMIYORSAN YOKSUNdünden devamla...


öyle ise neden çalışır insan? ve ne için çalışmalıdır?

"halka hizmet Hakk'a hizmettir."
darbımesel olmuş bir sözdür.
ve şu iki hadisten hareketle
"İnsanların en iyisi insanlara faydalı olandır." (Kudai)
"Çalışıp kazanmak farzdır." (Taberani)
diyebiliriz ki,
çalışmak dinimizce emredilen bir ibadettir.
çünkü çalışmak,
varolmanın hem gereği ve hem de ispatıdır.


düşünün ben soruyorum:
araban var mı?
-var
getir, binip şu işi görelim.
-çalışmıyor ki.
hiç mi çalışmıyor?
-hiç çalışmıyor.
benzini mi bitti?
-yoo
itsek filan?
-ı ıh
e kardeşim o zaman arabam yok desene.

çalışmıyorsa yoktur.
çalışmıyorsan yoksun.

geleceğin dünyasında
emeklilik diye birşey olmayacak.
sendikacılık ve sigortacılık diye bir sektör de...

şimdi buraya bir kapı daha açtık,
lakin girmiyor,
kısa kesip sizin zekavetinize havale ediyoruz.
belki ileride bu konuda bir sohbetimiz olur
ve gözlükleri takas deriz :)
inşallah.

ne diyorduk?
başta rızık için çalışmamalıdır dedik.

rızık endişesi ile veya
fazla gelir hırsı ile çalışan satıcıyı düşünün
ya satamazsam endişesi ile yalan söyler
veya malını fazla över
müşteri için kırk takla atar
boyanacak başka boya kaldımı diye bakar :)
aynı şekilde
bu endişeyi taşıyarak çalışan işçi işçilikten çıkar,
işverenine köle olur.

memur mu?
memur bu konuda kapsam dışındadır.
zira devlet batmaz ise o ayaktadır.
yani öyle sanır :)
yok, şaka şaka.
genellemiyoruz.


inanan kimsenin durumu
bir askerin durumuna benzer ki
-yani inanmakla o kişi Allah'a asker olmuştur-
askerlik başladığından itibaren görevi
talimdir, tatbikattır,vazifesiyle ilgilenir.
akşam ne yiyeceğini, üstüne ne giyeceğini
ve silahı nerden bulacağını düşünmez
çünkü o askeriyenin vazifesidir.
olur ki bazen askeriyenin mutfağında da çalışabilir
ama aç kalırım endişesi taşıdığı için değil,
komutanı emrettiği içindir.

işte özellikle
rızkım için çalışıyorum diyerek
ibadetini aksatan adam
şu askere benzer ki
askerliğin gerek ve usullerini bilmez,
akşam ne yerim, aç mı, açık mı kalırım endişesiyle
esas görevi olan askerlik talimini bırakıp kışlasından kaçar,
yiyecek ve giyecek v.s. almak için başka işlerde çalışır.

yaşanmıştır anlatılır;
Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri
tebdili kıyafet çarşıya iner.
sabahın erken saatleri girdiği dükkandan
bir mal alıp ikinci bir mala yöneldiğinde
dükkancı: "sayenizde siftah ettim. yan komşum
etmemiştir.bu malı da oradan alınız" der.
ve h.z. Fatih hangi dükkana girse aynı muameleyle karşılaşır.
....
rızık endişesi olan bunu yapabilir mi?
mal mülk hırsı olan bunu hiç yapabilir mi?
böyle esnafların, iş adamlarının var olduğu bir ülkede
gelir uçurumlarından söz edebilir misiniz?
bu zamanda kim müşterisini paylaşmak istiyor sorarım size.
hangi bakkal?
hangi şirket?
hangi ülke?

ve bir düşünün,
reklamlar ne içindir?
savaşlar ne için?
bırakın bunları,
başarılı olduğu sektörle yetinenini arıyoruz.
alnından öpmek için.

özetle,
rızık endişesi duymak yersizdir evet.
ama gelecek endişesi de bundan ibaret değildir hani.
madem bu duygu Allah tarafında herkese verilmiş
yapılması gereken onu körlemek değil
doğru yerde sarfetmek olsa gerekir.

endişe duyduğumuz geleceğe
ulaşabileceğimize dair
elimizde bir senet yok.
ölüm ise kesindir.
öyleyse o endişe en çok
kabrin arkası için gerektir.

kapatmadan şunu da ekleyelim,
toplumsal meselelerde bir kaç kişinin
-yani azınlığın- yanlışı tespit edip
doğru davranmaya çaba sarfetmesinin
kendilerine zarar vermekten öte gitmeyeceği
kanaatinin yaygın olduğunu biliyorum.
kısmen haklılar da...

evet, en büyük risk ön saftadır
ve orada kahramanlar bulunurlar.
belki zafer kutlamalarına katılamayacaklardır lakin,
onlar,
zerre haksızlığın hakkında muhal olduğu
bir Allah'a inanırlar.

K®HAN

konuyla ilişkin bazı hadis ve ayetler:
.
*Ömrüm uzun rızkım bol olsun diyen akrabasını ziyaret etsin, görüp gözetsin! İ. Ahmed
*Sabah uykusu rızka manidir. Beyheki
*İhtiyaçlarını insanlara açan ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü teâlâya arz eden ise ihtiyaçtan kurtulur. Hakim
*Rızka kavuşan çok hamd etsin! Rızkı azalırsa istiğfar etsin! Hatib
*Çocuklarının geçimi için sıkıntı çeken birine Peygamber efendimiz "Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim" buyurdu. hadis-i şerif
*Rızık için üzülme takdir edilen rızık seni bulur. İsfehani
*En güzel rızık helale harama dikkat edilerek alın teri ile kazanılandır. Nesai
*Çalışıp kazanmak her müslümana farzdır. Taberani
*İbadet on kısımdır dokuzu çalışıp helal kazanmaktır. Deylemi
*Kimseye muhtaç olmamak ve ana-baba çoluk-çocuğunu da muhtaç etmemek için işe gidenin her adımı ibadettir.Taberani
*Çalışmak rızkı artırmaz. Çalışmak takdir edilen rızka kavuşturmaya vesiledir. Rızkı veren Allahü teâlâdır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak sünnettir. El-İhtiyar
*Rızkının bol olmasını isteyen, sıla-i rahm etsin! Buhari
*Sadaka vermeye devam edenin rızkı artar! İbni Mace
*İstiğfara devam eden, ummadığı yerden rızıklanır. İ.Mace
*Namaz kılmak rızkın bereketine sebep olur. Miftah-ül Cenne
*Hanımı ile [iyi geçinip] şakalaşanın, rızkı artar. İ.Lâl
*Günah işlemek, rızktan mahrumiyete sebep olur. İbni Mace
*Yalan söylemek rızkı azaltır. İsfehani
*Zina fakirliğe yol açar. Beyheki
*Sabah uykusu rızka manidir. Beyheki
*Hak teâlâ rızkları, fecr ile güneşin doğacağı vakitler arasında verir. Beyheki
*Rızka kavuşan çok hamd etsin! Hatib
*Ya Rabbi, işine erken gidenin çalışmasını bereketli kıl. Tirmizi
*Sabah namazını kıldıktan sonra uyumayın, rızkınızı aramaya çalışın! Taberani
*Rızk için çalışmaya erken gidenin işi bereketli olur ve başarı kazanır. Bezzar
*Rızkların dağılması sabah namazından sonra olur. Manevi rızkların dağılması ise ikindi namazından sonradır. Bu iki vakitte uyumamaya dikkat etmelidir! El-Envâr
*Rızkı genişleten, daraltan, gönderen yalnız Allahü teâlâdır. R.Muhtar
*Allah’tan kork, rızkını güzel yoldan ara, helalı al, haramı terk et! İbni Mace
*Rızkını gecikmiş sayma! Hiç kimse, rızkına kavuşmadıkça ölmez. Hakim
*Hak teâlâ, Hazret-i Adem'e bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki: Neslin, bu sanatlardan biri ile rızkını arasın! Sakın dini geçim vasıtası yapmasın! Hakim
*Allah’ın verdiği rızka kanaat eden mümin kurtulmuştur. Müslim
*En güzel rızk, helale, harama dikkat edilerek kazanılandır. Nesai
*Peygamber efendimiz, "Eğer Allah korkusunu kendinize sermaye edinirseniz, rızkınız, ticaretsiz ve sermayesiz gelir" buyurup şu mealdeki âyeti okudu: "Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir." Taberani (ayet, Talak 2,3)
*Allahü teâlâ, ahiret için çalışana dünyayı verir, fakat dünya için çalışana, ahireti vermez. hadis-i şerif
*Allahü teâlâ sanat sahibi mümini sever. Taberani
*Geçimini helalinden kazanmak, Allah yolundaki cihad gibidir. Deylemi
*Çalışıp kimseye yük olmayan mücahiddir. İ.Asakir
*Allahü teâlâ sevdiğine, rızkını yetecek kadar verir. Ebuşşeyh
*Zikrin hayırlısı hafi [gizli] olanı, rızkın hayırlısı ise kâfi olanıdır. Beyheki
*Allahü teâlâ, müminin rızkını ummadığı yerden verir. İ.Hibban
*Allah’tan korkun, istediğiniz şeylere kavuşmak için, iyi sebeplere yapışın. Kötü sebeplere yanaşmayın! Hiç kimse, takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. Hakim
*Eceliniz sizi nasıl takip ederse, rızkınız da öylece takip eder. Rızk için sıkıntı çekerseniz, Allahü teâlânın emrine uygun hareket edin. Taberani
*Allah korkusunu sermaye edinen, rızkına ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur. Taberani
*Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz, sabah aç gidip, akşam tok dönen kuşlar gibi rızka kavuşurdunuz. Tirmizi
*Dünyayı ahirete tercih eden, üç şeye maruz kalır. Sıkıntısı hiç eksilmez, yokluktan kurtulmaz ve doymak bilmeyen bir hırsa kapılır ki, hiç bir zaman boş vakit bulamaz. Taberani
*Allahü teâlâ bir kuluna hayır murat edince, onu dünyadan uzaklaştırır, ahirete teşvik eder ve kusurlarını kendine gösterir. Deylemi
*Allahü teâlâ bir kuluna hayır murat edince, onu dünyadan uzaklaştırır, ahirete teşvik eder ve kusurlarını kendine gösterir. Deylemi
*Dünya işi için üzülen Allahü teâlâya karşı öfkelenmiş olur. Taberani
*Din işlerinde kendinden üstün olanı görüp ona uyan, dünya işlerinde ise kendinden aşağısına bakıp *Allahü teâlâya hamd eden şükretmiş olur. T.Gafilin
*Gösteriş için, övünmek için kazanmak tahrimen mekruhtur. Çalışmak rızkı artırmaz. Çalışmak takdir edilen rızka kavuşturmaya vesiledir. Rızkı veren Allahü teâlâdır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak sünnettir. El-İhtiyar
*Cahillikten daha şiddetli fakirlik akıldan daha faydalı zenginlik tefekkürden daha kıymetli ibadet yoktur. İ. Neccar
*Ölümü çok hatırlamak günahları yok eder; dünyadan soğutur. Zenginken hatırlamak mal hırsını yok eder. Fakirken hatırlamak eldeki ile kanaat etmeye sebep olur. İbni Ebiddünya
*Gerçek zenginlik insanların elindekilere göz dikmemektir. Aç gözlülük peşin bir fakirliktir. Askerî
*Din işlerinde kendinizden üstün olanı görüp ona uyan dünya işlerinde ise kendinden aşağısına bakıp Allahü teâlâya hamd eden şükretmiş olur. T.Gafilin
*Allah'ın dilemesine bağlamadıkça (inşaallah demedikçe), hiçbir şey için 'Bunu yarın yapacağım' deme." Kehf Sûresi, 24
*De ki: "Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız Senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin. Ali İmran 26
*Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah’a dayanıp güvenene Allah kâfidir" Talak, 65/2-3
*Yeryüzündeki her canlının rızkı, Allah’a aittir. Hud 6
*Birçok canlı, rızkını kendi elde edemez. Sizin de, onların da rızkını Allah verir. Ankebut 60
*Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. İsra 30
*Allah’ın kimine çok, kimine az rızk verdiğini çok kimse bilmez. Sebe’ 36
*Şeytan sizi fakirlikle korkutup fahşaya sürükler [cimriliğe her türlü kötülüğe teşvik eder.] Bakara 268
*Yeryüzüne dağılın Allah’ın fazlından rızkınızı arayın! Cuma 10
*Beni unutursanız [maddi ve manevi] rızklarınızı kısarım. Taha 124
*Hasan-ı Basri hazretlerine kıtlık fakirlik çocuksuzluktan şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca Nuh suresinden şu mealdeki âyet-i kerimeleri okudu: Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki gökten bol yağmur indirsin; size mal ve oğullar ile yardım etsin sizin için bahçeler ırmaklar versin. Nuh 10-12
.
Not: ayet ve hadisler internetteki çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.

4 yorum:

guguk kuşu dedi ki...

eh, öğrenecek ne çok şey var deyip girelim yoruma:) Ucundaki gelecek olan parayı, yiyeceği, rütbeyi, alkışları düşünmeden çalışmak. Yaptığımız işi en güzeli ve en helalinden yapmaya çalışmak sadece. Rızık için endişe duymak bu durumda Yaradandan endişe duymak oluyor zaten. Ve rızk için duyulan endişe insanın birtakım yanlışları yapmasına da neden oluyor senden öğrendiğim kadarı ile. Çünkü Yaradandan uzaklaşıyoruz o zaman. Öyleyse "söz veriyorum Tanrım, umarım sözümü unutmam, kaymam ve caymam: bundan sonra yapacağım şeyleri rızk beklentisi ve korkusu içinde yapmamaya gayret edeceğim". teşekkürler sana Korhan.

K®HAN dedi ki...

aldığım dersleri sizinle müteala ediyorum ben.
fayda yönünden bakılırsa benim size teşekkür etmem gerekir.
ve ediyorum...

bu iki yazıda sizinle birlikte
endişeye sürüklenmek istedim.
ve o endişeyi yerinde sarfetmek...

endişe ile umut arasında bir sınav haleti diliyorum Allahtan herkese...
amin.

Adsız dedi ki...

AVISO/ WARNING
Exmo(a). Senhor(a),

Solicito que sejam apagados todos os comentários assinados com o nome "vitório rosário cardoso" uma vez que foram publicados por um "clone", que tem como intenção de denegrir e difamar.

Este caso já está a ser seguido pelas autoridades policiais competentes.

Atenciosamente,
Vitório R. Cardoso

K®HAN dedi ki...

sevgili,
Vitório R. Cardoso,

panik yapmayın.
daha önce sizin imzanız bulunan
hiçbir mail yada gönderi almadık.

yalnız,
hoş olmayan bir ileti alsak
ilk önce profilinize ve bloğunuza bakardık.

anladınız mı?

anlamadıysanız, portekizce de yazsak karetmez boşverin.