15 Eylül 2009

ÜÇTE BİR FİYATINA LAPTOP !


Kadir Gecesi nedir? idrak edebilir misiniz?
Kadir Gecesinin ne olduğunu siz nerden bileceksiniz?


bu cümleler bana ait olsa idi
iletişimimiz çoktan kopmuştu:)

şükür ki,
mealen verdiğim bu ayet, Allahın hitabıdır.
ve şükür ki,
ben de herkes gibi muhatabıyım.

ve gerçek şu ki,
onun bize bildirdiğinden başka
hiçbir bildiğimiz yok.

“Seni her türlü noksandan tenzih ederiz.
Senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur.
Herşeyi bilen ve herşeyi hikmetle yapan Sensin.”

(Bakara - 32)


Hazreti İbrahim(a.s.)
peygamber olmadan
yani ilahi hitaba mazhar olmadan önce
putları, ayı, güneşi, yıldızları
ve nihayetinde
kaderi kaybolup gitmek olan
herşeyi reddederek
bir olan Allah'ı aklı ile bulmuştu.

peki bu,
Allah'ın bildirmesinin dışında bir durum muydu?